Uiterlijk 10 februari a.s.

Presentatie Tussenrapport BPOC2020

Op 11 oktober 2020 is de BPOC2020 begonnen met haar onderzoek naar het beleid van de regering t.a.v. COVID-19. Inmiddels zijn er ruim 60 getuigen gehoord.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het tussenrapport, waarin de conclusies van de commissie gepresenteerd worden.Het rapport zal , behalve aan de Tweede Kamer, aangeboden worden aan o.a.

 • CNV
 • FNV
 • VGZ
 • GGZ
 • Nationale Ombudsman
 • Jeugdzorg
 • Zorgbonden
 • Politiebonden
 • Landelijke Huisartsen Vereniging
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • RetailInsiders
 • KHN

Ook de diverse zwartboeken, waaronder de verhoren van de politieagenten, zullen worden opgenomen in de tussenrapportage.

Alle gehoorde getuigen zullen tevens een exemplaar ontvangen.

Het rapport zal voor een ieder digitaal ter inzage zijn, en kan tevens besteld worden via de website van de BPOC2020.

Uiteraard zal de commissie haar werkzaamheden ook na de presentatie van het tussenrapport voortzetten.

De commissie zal zich meer gaan richten op de juridische kant van het beleid, de verantwoordelijken van de maatschappelijke gevolgen van het beleid, en zal uitgebreid onderzoek doen naar de werkelijke bezetting van de ziekenhuizen.

Ook het vaccinatiebeleid zal diepgaand onderzocht gaan worden.

Wij danken iedereen voor de steun die de commissie dagelijks schriftelijk, telefonisch en in de vorm van donaties mocht ontvangen.

Namens de BPOC2020,

Drs. Pieter Kuit
Voorzitter BPOC2020

Belangrijk:
Maak ons werk ook na de tussenrapportage mogelijk!

De BPOC2020 bestaat dankzij donaties. 

Vindt u ons werk belangrijk? Steun ons dan met een donatie!

Klik op onderstaande button om te doneren. Heel veel dank!

Samen zetten wij ons in voor de vrijheid van ons en onze kinderen!