De Belgische viroloog Marc van Ranst heeft op Twitter smadelijke en lasterlijke uitlatingen gedaan t.a.v. de BPOC2020.

De BPOC2020 accepteert geen enkele aantasting van haar eer en goede naam. Eén van de advocaten van de BPOC2020 heeft deze sommatie verstuurd aan dhr. van Ranst.