Op 25 oktober schreef de commissie een brief aan demissionair premier Rutte, met het verzoek om een ontmoeting waarin de commissie haar zorgen over het beleid kenbaar kon maken.

Op 5 november ontving de commissie onderstaande reactie.

Deze reactie (afwijzing) zal toegevoegd worden aan ons archief. Ook zal de brief toegevoegd worden aan ons verzoek aan het Internationaal Strafhof om alle leden van dit (demissionaire) kabinet te vervolgen.

De afwijzing maakt wederom duidelijk dat dit kabinet voort gaat met het buiten werking stellen van grondrechten en vrijheden van de Nederlandse burgers.

 

Zijne Excellentie Dhr. M. Rutte
De Minister-president
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Alphen aan den Rijn, 25 oktober 2021

Hooggeachte heer Rutte,

Zoals u wellicht weet is sinds oktober 2020 de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 actief. Deze commissie is opgericht door Pieter Kuit en zijn dochter Jade Kuit. Dit uit groeiende bezorgdheid naar aanleiding van het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van COVID-19. De commissie onderzoekt de proportionaliteit van het beleid en de maatregelen ten aanzien van COVID-19 en onderzoekt tevens of de overheid zich aan de wet houdt. De commissie doet daartoe middels het horen van getuigen onderzoek naar deze door de overheid getroffen maatregelen. De commissie hoort hiertoe deskundigen zoals artsen, wetenschappers, juristen en hoogleraren waarbij de volgende vraag centraal staat: “Waarom zijn sinds 15 maart 2020 vanwege COVID-19 beperkende maatregelen in ons land opgelegd, zijn deze maatregelen effectief en staan de opgelegde maatregelen in verhouding tot de ziekte die veroorzaakt wordt door het door het SARS-CoV-2 virus?” Sinds oktober 2020 heeft de commissie bijna 130 getuigen gehoord in hoorzittingen die live zijn gestreamd en zijn vastgelegd op onze website, zowel in beeld als in geschrift. Tevens heeft de commissie een onderzoek gedaan naar het toenemende politiegeweld in de samenleving sinds het coronabeleid van kracht is. 80 agenten hebben anoniem een verklaring afgelegd. De videobeelden van deze verklaringen zijn momenteel onder beheer van een notaris. Wij hebben de Minister van Veiligheid en Justitie dhr. F. Grapperhaus recent aangeschreven en hem een notarisverklaring aangeboden waarin staat dat de verklaringen door echte agenten zijn afgelegd.

Sinds de oprichting van de commissie heeft de situatie rondom COVID-19 en het overheidsbeleid zich in hoog tempo ontwikkeld. Op dit moment wordt door de overheid sterke druk uitgeoefend op alle Nederlandse burgers om zich te laten vaccineren met een van de nieuwe vaccins tegen het coronavirus. De commissie doet logischerwijs ook onderzoek naar de effectiviteit van deze vaccins en eventuele bijwerkingen, evenals naar het overheidsbeleid met betrekking tot deze vaccins. De commissie heeft hiertoe een zogenoemd Meldpunt Vaccinatie opgericht (www.meldpuntvaccinatie.nl) waar mensen hun bijwerkingen kunnen melden. Wij hebben daar een verontrustend hoog aantal meldingen van sterfgevallen en ernstige bijwerkingen ontvangen. Naar aanleiding daarvan hebben wij een gesprek gehad op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de directeur COVID-19 vaccinaties. Wij hebben hem deze meldingen aangeboden. De directeur stuurde ons echter door naar het Lareb. Ook aan het Lareb hebben wij de meldingen aangeboden. Het Lareb heeft geweigerd deze in ontvangst te nemen.

De commissie heeft geconstateerd dat er naar aanleiding van het vaccinatiebeleid een groeiende verdeeldheid is ontstaan in de samenleving, waarbij niet-gevaccineerde mensen er door hun medemens, maar ook door de overheid en de reguliere media, van beschuldigd worden de oorzaak te zijn van nieuwe besmettingen en eventuele overbelasting van het zorgsysteem. Sinds 25 september jl. is er in Nederland, net als in veel andere landen, sprake van een zogenoemd “coronapaspoort” met QR-code die men nodig heeft om toegang te verkrijgen tot bepaalde publieke ruimtes. De commissie maakt zich al geruime tijd ernstige zorgen over deze ontwikkeling, omdat wij vrezen dat dit onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde mensen in intensiteit zal toenemen en op zeker moment ieder aspect van de maatschappij en de publieke ruimte ontoegankelijk zal worden gemaakt voor ongevaccineerden.

Dat deze angst niet ongegrond is werd afgelopen week opnieuw bevestigd toen er berichten verschenen in de media dat de regering in Oostenrijk een lockdown dreigt in te voeren die alleen zal gelden voor ongevaccineerden. Bondskanselier Schallenberg geeft aan te hopen dat dit dreigement zal helpen de zogenoemde vaccinscepsis in zijn land te bestrijden. In andere woorden: de inwoners van Oostenrijk worden bedreigd met opsluiting in hun woning wanneer zij zich niet laten vaccineren.

Wij wijzen in dit verband op de ongelijkheid die de overheid door haar beleid veroorzaakt. Mensen die zich willen laten vaccineren wordt een gratis vaccin aangeboden, terwijl mensen die zich niet laten vaccineren bewezen werkzame en veilige medicijnen onthouden wordt. In 36% van de landen waar COVID-19 voorkomt is het gebruik van o.a. Ivermectine toegestaan.

U zult begrijpen dat de commissie een dergelijke situatie onacceptabel vindt. Bovendien achten wij het zeer zeker mogelijk dat een soortgelijke situatie in Nederland zou kunnen ontstaan. Graag willen wij u wijzen op het feit dat slechts enkele weken geleden politici uit meerdere EU-landen, waaronder Nederland, zeer verbolgen en veroordelend reageerden op een uitspraak van het constitutioneel hof in Polen dat de Poolse grondwet boven de verdragen van de Europese Unie gaat. Echter, nu een ander EU-land een groot deel van haar bevolking de toegang tot de maatschappij volledig dreigt te ontzeggen, blijft het stil.

Omdat onze zorgen met betrekking tot deze situatie zeer groot zijn en omdat wij in Nederland een soortgelijke situatie zien ontstaan met betrekking tot de QR-codes, zouden wij graag met u in gesprek gaan over dit onderwerp. Wij willen u vragen de commissie in het Tweede Kamergebouw te ontvangen zodat wij onze zorgen uit kunnen spreken en zodat u ons kunt vertellen wat uw mening is met betrekking tot het bovengenoemde.

Voor de goede orde delen wij u mede dat wij een kopie van deze brief op onze website zullen publiceren.

Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.

Met de meeste hoogachting,

Pieter Kuit en Jade Kuit
Stichting BPOC2020

 

*Track and Trace-code 3SRPKS390721203