Op 10 maart vroegen wij u twee weken langer te wachten op de presentatie van het vaccinatierapport. De verwerking van alle meldingen nam meer tijd i.v.m. met de verwerking van bijwerkingen die optraden na de boosterprikken.

Dit neemt  echter zoveel tijd dat we ook een presentatie op 26 maart niet gaan halen. 

De artsen en statistici die aan het rapport werken hebben ook hun reguliere werk. Bovendien is één van hen ziek geweest, waardoor de werkzaamheden stil lagen. 

Zodra het rapport klaar is laten wij u dat middels deze nieuwsbrief, op de website en via social media weten.

Lees hier de nieuwsbrief voor meer informatie.