De BPOC2020 heeft op 12 oktober 2022 aangifte gedaan tegen Premier Mark Rutte en minister van defensie Kajsa Ollongren wegens overtreding van artikel 100 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

Artikel 100

Met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft:

1°. hij die, in geval van een oorlog waarin Nederland niet betrokken is, opzettelijk enige handeling verricht waardoor het gevaar ontstaat dat de staat in een oorlog wordt betrokken, of enig van regeringswege gegeven en bekendgemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk overtreedt:

Pieter Kuit van de BPOC2020 geeft in deze nieuwsflits een toelichting.