Persbericht 5 augustus 2021

Vandaag heeft de advocaat van de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie middels een brief die ook aan het RIVM is gestuurd minister de Jonge gesommeerd de vaccinatiecampagne onmiddellijk stil te leggen, bij gebreke waarvan de BPOC2020 zonder verdere aankondiging een kort geding procedure aanhangig zal maken. In dat geval zullen alle bewijsstukken aan de voorzieningenrechter worden voorgelegd, met het verzoek in rechte hierover te oordelen.

 

Die bewijsstukken bestaan, behalve uit ruim 2000 meldingen (waaronder 1137 sterfgevallen) gedaan bij het meldpunt vaccinatie van de BPOC2020, uit een op basis van deze meldingen door gerenommeerde deskundigen opgesteld onderzoeksrapport waarin aangetoond zal worden dat de vaccinaties tot aanzienlijke gezondheidsschade en zelfs de dood kunnen leiden.

Klik hier voor de brief die vandaag met bijzondere spoed naar minister de Jonge en het RIVM is verstuurd.

De BPOC2020 heeft tot nu toe alleen onderzoek gedaan d.m.v. het stellen van vragen. Gezien de ernst van de situatie heeft de BPOC2020 gemeend deze weg te moeten bewandelen.