Smaad en laster door viroloog Marc van Ranst

De Belgische viroloog Marc van Ranst heeft op Twitter smadelijke en lasterlijke uitlatingen gedaan t.a.v. de BPOC2020. De BPOC2020 accepteert geen enkele aantasting van haar eer en goede naam. Eén van de advocaten van de BPOC2020 heeft deze sommatie verstuurd aan dhr....

Nieuwssectie toegevoegd

Vandaag hebben wij een aparte nieuwssectie aan de website toegevoegd, waar u nieuws over de BPOC2020 kunt terugvinden. Nieuwsbrieven die naar onze abonnees worden gestuurd zullen eveneens hier gepubliceerd worden. Wij hopen dat we op deze manier geinteresseerden goed...