De Commissie

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Ds.  P. (Pieter) Kuit  (voorzitter)

Jade Kuit ( tevens griffier / notulist)

Raad van Advies:

Dr. Ruth Seldenrijk

Dr. Monique de Veth-Konings

Onafhankelijk

De commissie is volledig onafhankelijk.

De commissie is een particulier initiatief van dhr.  Ds. P. (Pieter) Kuit en mevr. J. (Jade) Kuit, en is op geen enkele wijze verbonden aan of gelieerd aan enige organisatie of bedrijf.

Financiering

De financiering komt volledig uit giften. Wanneer een organisatie of bedrijf een gift aan de BPOC2020 doet, geeft dat de organisatie of het bedrijf geen enkele invloed op de gang van zaken binnen de commissie of op de keuze van de getuigen-deskundigen die uitgenodigd worden. Dat geldt uiteraard ook voor particuliere giften.