Nieuw bewijs aangeboden aan ICC

De BPOC2020 heeft nieuw bewijs aangeboden aan het ICC. Het gaat hier om de schadelijkheid van de vaccinaties. Naar de overtuiging van de deskundigen die de commissie heeft geraadpleegd zijn de vaccins niet veilig voor gebruik. Dit blijkt ook uit de meldingen die...

Aanklacht ICC – Persbericht – Update 26 september 2021

Update 26 september 2021: Op maandag 27 september heeft de commissie een zoom-meeting met de andere geïnteresseerde landen om de inhoud van een ‘letter of intention’ te bespreken die vervolgens aan het ICC zal worden aangeboden. We houden u op de hoogte...

Augustus 2021

Het Strafhof heeft aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in een ontmoeting met de commissie en de advocaten uit de eerdergenoemde landen. Omdat het dossier zich in hoog tempo uitbreidt, heeft het Strafhof twee eerdere uitnodigingen geannuleerd om nader onderzoek te...

Juli 2021

De commissie heeft contact gelegd met het Internationaal Strafhof. Het volledige archief zoals het op de website online staat, is als bewijsmateriaal aangeboden. Deze maand hebben meerdere contacten plaatsgevonden met het Strafhof. De commissie is benaderd door...