De website meldpuntvaccinatie.nl is online geplaatst. Via de website kan ieder melding doen van overlijdensgevallen en gezondheidsschade na vaccinatie. De website is opgericht om de meldingen administratief beter te kunnen verwerken dan via het al langer bestaande e-mailmeldpunt.

Mevrouw Agnes Kant is niet bereid deel te nemen aan een hoorzitting, maar nodigt de commissie wel uit om op 9 september ten kantore van het Lareb de wederzijdse meldingen te bespreken. Hoewel de commissie de voorkeur geeft aan een openbare hoorzitting, wordt er wel gehoor gegeven aan de uitnodiging van mevrouw Kant. De commissie heeft geredeneerd dat weigering van de uitnodiging niet bijdraagt aan de volledigheid en kwaliteit van ons onderzoek. Uiteraard zal de commissie de kortgedingprocedure en de bodemprocedure gewoon voortzetten, ongeacht de uitkomst van het gesprek met mevrouw Kant, behalve in het geval dat dit gesprek resulteert in een onmiddellijke en onvoorwaardelijke schorsing van de vaccinatiecampagne.