Bespreking ten kantore van de advocaat in aanwezigheid van de immunologe om de dagvaarding te bespreken. Besloten is om enkele tientallen meldingen bij de dagvaarding te voegen om de rechter inzage te geven in de ernst van de gezondheidsschade en het aantal overlijdensgevallen. In de daaropvolgende bodemprocedure krijgt de rechter de gelegenheid het volledige aantal meldingen en de inhoud daarvan in te zien.