Op uitnodiging van mevrouw Agnes Kant, directrice van het Lareb, brengt de BPOC2020 op donderdag 9 september een bezoek aan het Lareb.

De BPOC2020 zal de meldingen die zij bij haar Meldpunt Vaccinatie heeft ontvangen met deskundigen van het Lareb bespreken.

Aanleiding voor het opzetten van het Meldpunt Vaccinatie waren de vele geluiden die de commissie hoorde uit de samenleving van overlijden en ernstige gezondheidsschade na vaccinatie. Het gegeven dat het meldpunt van de commissie ruim drie keer zoveel sterfte na vaccinatie registreerde was directe aanleiding een eigen website op te zetten.

Na aanvankelijk eerst een email-meldpunt te hebben ingesteld heeft de BPOC2020 na haar bezoek aan het VWS, en het feit dat de commissie daar geen gehoor kreeg voor haar grote zorgen t.a.v. de bijwerkingen van de vaccins, zelf een professioneel meldpunt opgericht. Alle meldingen worden nagebeld en door een deskundige beoordeeld.

Het Meldpunt Vaccinatie is nog steeds aktief. Inmiddels heeft de commissie hulp aangetrokken om het grote aantal meldingen na te bellen en zo een ontstane achterstand in te lopen.

Wilt u zelf melden? Ga dan naar ons Meldpunt Vaccinatie.