De regering is met de invoering van het coronapaspoort een gevaarlijke grens over gegaan. Dit is louter bedoeld om de vaccinatiegraad te verhogen. Hoewel de commissie niet is opgericht om rechtszaken te voeren, zullen we de zaak om schorsing van de vaccinaties voeren.

Dit betekent dat we de Staat zullen dagvaarden op grond van ruim 1700 sterfgevallen en ruim 1900 meldingen van ernstige gezondheidsschade na vaccinatie die het Lareb weigert van ons aan te nemen.