Vandaag heeft de commissie een bezoek gebracht aan het Lareb, samen met twee deskundigen.

Met twee artsen van het Lareb zijn de zorgen van de commissie besproken. Voorafgaand aan het gesprek heeft de commissie vertrouwelijkheid over de exacte inhoud van het gesprek beloofd. Zo waren opnames bijvoorbeeld niet geoorloofd.

Een kort verslag kunnen we echter wel geven:

Het Lareb wilde de 3400 meldingen die bij het Meldpunt Vaccinatie zijn gedaan niet in ontvangst nemen. Dit vindt de commissie opvallend en teleurstellend. Het Lareb wees op de privacy van betrokkenen, maar de commissie heeft de meldingen geanonimiseerd aangeboden. Wanneer het Lareb identiteiten had willen weten, hadden wij die na toestemming van de melders gegeven. Ook dat heeft het Lareb afgewezen.

De commissie heeft er alles aan gedaan het Lareb te overtuigen van de validiteit van de meldingen. Hoewel het Lareb niet twijfelde aan de validiteit/echtheid van de meldingen weigerde zij deze aan te nemen.

Het gesprek met het Lareb heeft ons gesterkt in de overtuiging dat we het kort geding en de bodemprocedure tegen het VWS voort moeten zetten teneinde een schorsing van de vaccinaties te bewerkstelligen.

Als resultaat van het het gesprek zal ieder die bij het Meldpunt Vaccinatie gemeld heeft of nog zal melden een emailbericht van ons ontvangen.

Het Meldpunt Vaccinatie blijft voor onbepaalde tijd aktief. U kunt dus blijven melden.

Wij danken het Lareb voor de tijd en aandacht.