Met het oog op de discussie rondom het wel of niet inenten van kinderen van 5-11 jaar, toont onderstaand artikel duidelijk aan dat dit zinloos is.

Terwijl het totale aantal ziekenhuisopnames geassocieerd met SARS-CoV-2-infectie 35,9 per 10.000 kinderen was, was het IC-opnamepercentage 1,7 per 10.000 en het overlijdensgeval 0,09 per 10.000. Kinderen zonder comorbiditeit bleken significant minder kans te hebben op een ernstig of dodelijk ziekteverloop. Het laagste risico werd waargenomen bij kinderen van 5-11 jaar zonder comorbiditeit. In deze groep was het IC-opnamepercentage 0,2 per 10.000 en kon het sterftecijfer niet worden berekend vanwege het ontbreken van gevallen. Het totale PIMS-TS-percentage was 1 per 4.000 SARS-CoV-2-infecties, waarvan de meerderheid kinderen zonder comorbiditeit waren.

Over het algemeen is de SARS-CoV-2-gerelateerde last van een ernstig ziekteverloop of overlijden bij kinderen en adolescenten laag. Dit lijkt vooral het geval te zijn bij kinderen van 5-11 jaar zonder comorbiditeit (onderliggend lijden – BPOC2020). (Vertaald uit het Engels met Google Translate, excuses voor onvolkomenheden, BPOC2020)

Lees HIER het hele artikel.