Uit een onderzoek van het European Journal of Epidemiology, 17 augustus 2021 door Professor S (“Subu”) V Subramanian

Professor S (“Subu”) V Subramanian is hoogleraar Population Health and Geography aan de Harvard University en voorzitter van de Faculty Advisory Group voor het Center for Geographic Analysis aan de Harvard University. Hij is een primaire faculteit in de afdeling Sociale en Gedragswetenschappen van de Harvard T.H. Chan School of Public Health, een kernfaculteit van het Harvard Center for Population and Development Studies, en een faculteitsfiliaal van de Harvard Department of Sociology. Hij is ook Honorary Senior Fellow van de National Institution for Transforming India (NITI) Aayog, Government of India en de PI van het Geographic Insights Lab. Subramanian was de oprichter en directeur van Graduate Studies voor het interdisciplinaire PhD-programma in Population Health Sciences aan Harvard.

Op landniveau lijkt er geen waarneembaar verband te bestaan tussen het percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd en nieuwe COVID-19-gevallen in de afgelopen 7 dagen. In feite, de trendlijn suggereert een marginaal positieve associatie: landen met een hoger percentage van de bevolking volledig gevaccineerd hebben hogere aantallen COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen. Met name Israël met meer dan 60% van hun bevolking volledig gevaccineerd had de hoogste aantallen COVID-19 gevallen per 1 miljoen personen in de afgelopen 7 dagen. Het ontbreken van een betekenisvol verband tussen het percentage volledig gevaccineerde mensen en nieuwe gevallen van COVID-19 worden bijvoorbeeld vergeleken met IJsland en Portugal. Beide landen hebben meer dan 75% van hun bevolking volledig gevaccineerd en hebben meer COVID-19 gevallen per 1 miljoen mensen dan landen zoals zoals Vietnam en Zuid-Afrika die ongeveer 10% van hun bevolking volledig hebben gevaccineerd.

Lees hier het onderzoek.