De bevindingen van deze transversale analyse van een grote, populatiegebaseerde Franse cohort (groep mensen, BPOC2020) suggereren dat aanhoudende lichamelijke symptomen na COVID-19-infectie meer in verband kunnen worden gebracht met het idee besmet te zijn geweest met SARS-CoV-2 dan met een werkelijke laboratoriumbevestigde COVID-19-infectie.

Verder onderzoek op dit gebied moet rekening houden met onderliggende mechanismen die mogelijk niet specifiek zijn voor het SARS-CoV-2-virus.

Een medische evaluatie van deze patiënten kan nodig zijn om symptomen als gevolg van een andere
ziekte die ten onrechte worden toegeschreven aan ‘long – COVID’.

Lees hier de studie.