De BPOC2020 heeft nieuw bewijs aangeboden aan het ICC. Het gaat hier om de schadelijkheid van de vaccinaties. Naar de overtuiging van de deskundigen die de commissie heeft geraadpleegd zijn de vaccins niet veilig voor gebruik. Dit blijkt ook uit de meldingen die binnen zijn gekomen bij het Meldpunt Vaccinatie van de commissie.

De commissie is ervan overtuigd dat de Nederlandse regering op de hoogte is van de overlijdens en de ernstige gevallen van gezondheidsschade die opgetreden zijn en nog dagelijks optreden na vaccinatie. De regering wenst echter geen kennis te nemen van de meldingen van het Meldpunt Vaccinatie. Tevens hult het Lareb zich in stilzwijgen over (het onderzoek naar) de meldingen die bij het Lareb binnen zijn gekomen.

Dit is voor de commissie reden al haar bewijs t.a.v. de overlijdens en ernstige gezondheidsschade die gemeld zijn bij het Meldpunt Vaccinatie aan het ICC over te dragen voor onderzoek.

Tevens heeft de commissie de gespreksverslagen van haar bezoek aan het Ministerie van VWS en van haar bezoek aan het Lareb aan het ICC overgedragen.

Lees hier de ontvangstbevestiging van het ICC van 4 oktober 2021.

Lees hier de begeleidende email bij de ontvangstbevestiging van het ICC.