Het doel van dit onderzoek was om te evalueren of de COVID-19 gerelateerde quarantainemaatregelen en sociale restricties een effect hebben gehad op de fysieke fitheid en academische prestaties van Franse basisschoolkinderen. In totaal hebben 206 kinderen (waarvan 106 voorafgaand aan de maatregelen en 100 na het ingaan van de maatregelen) een serie tests ondergaan waarbij hun lichamelijke kenmerken, lichaamsbouw, activiteitsvoorkeuren, cognitieve vaardigheden en fysieke conditie geëvalueerd werden. Uit dit onderzoek bleek dat de algehele fysieke conditie en cognitieve prestaties drastisch verslechterd zijn onder Franse basisschoolkinderen als gevolg van de COVID-19 gerelateerde gezondheidsmaatregelen. Dit resultaat benadrukt de noodzaak om preventieve strategieën te ontwikkelen om te anticiperen op verdere maatregelen.

Ondanks het feit dat er een consistent groeiende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur bestaat die een alarmerende verslechtering van fysieke activiteit en een toename aan zittend doorgebrachte tijd laten zien gedurende de COVID-19 gerelateerde maatregelen, hebben slechts weinig studies de negatieve effecten op fysieke conditie en cognitieve vaardigheden onderzocht, voornamelijk bij kinderen. Voorafgaand aan de COVID-19 crisis hebben Tomkinson en medewerkers een afname van fysieke activiteit bij kinderen van ongeveer 25% beschreven. Dit was het resultaat van afgenomen fysieke activiteit en toegenomen zittend doorgebrachte tijd. Wij zijn bezorgd dat de ongeevenaarde afname in fysieke activiteit bij kinderen als resultaat van lockdowns een groter dan verwacht negatief effect heeft gehad op de fysieke conditie van kinderen. Daarnaast heeft deze volksgezondheidscrisis erin geresulteerd dat kinderen minder betrokken zijn bij school, wat rampzalige effecten kan hebben op hun academische prestaties en executieve functies. Eerder onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat een goede fysieke conditie, en met name cardiorespiratoire conditie, sterk geassocieerd wordt met executieve functies en academische prestaties bij kinderen en jongvolwassenen. Om deze reden vallen vergelijkbare afnames van deze zaken te verwachten onder zulke extreme omstandigheden.

Lees hier het onderzoek.