Jeroen van der Hilst, internist en infectieziekten-specialist aan Hasselt University: De lockdown is een vergissing, die al lang rechtgezet had moeten worden.

 

Klinische uitkomsten bij patiënten geïnfecteerd met Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2-variant in Zuid-Californië – Een prospectieve (vooruitkijkende)studie, waarin in Californië naar het verschil in ernst tussen omicron en delta wordt gekeken in de periode dat beiden nog circuleerden. Hierbij werden patiënten die een positieve test hadden opgevolgd.

Resultaten:

De analyses omvatten 52.297 gevallen met SGTF (Omicron) en 16.982 gevallen met niet-SGTF (Delta [B.1.617.2]) respectievelijk infecties. Ziekenhuisopnames kwamen voor bij 235 (0,5%) en 222 (1,3%) gevallen met Omicron en Delta variant infecties, respectievelijk. Van de gevallen die voor het eerst werden getest in poliklinische instellingen, waren de aangepaste risicoverhoudingen voor eventuele daaropvolgende ziekenhuisopname en symptomatische ziekenhuisopname geassocieerd met infectie met Omicron-variant waren 0,48 (0,36-0,64) en 0,47 (0,35-0,62), respectievelijk. De tarieven van IC-opname en sterfte na een poliklinische positieve test waren 0,26 (0,10-0,73) en 0,09 (0,01-0,75) maal zo hoog bij gevallen met infectie met Omicron-variant in vergelijking met gevallen met Delta variant infectie. Nul gevallen met infectie met de Omicron-variant kregen mechanische beademing, in vergelijking met 11 gevallen met Delta variant infecties gedurende de follow-up periode (tweezijdig p<0,001). Mediane duur van het ziekenhuis verblijf was 3,4 (2,8-4,1) dagen korter voor gehospitaliseerde gevallen met infecties met Omicron-varianten in vergelijking met gehospitaliseerde patiënten met Delta-variante infecties, hetgeen een verlaging van de opnameduur in het ziekenhuis met 69,6% (64,0-74,5%) weerspiegelt. (Vertaald uit het Engels m.b.v. Google Chrome)

Lees HIER de studie.