Het Meldpunt Vaccinatie heeft 325 meldingen van spontane miskramen na vaccinatie ontvangen. Het Lareb heeft 126 meldingen van spontane miskramen na vaccinatie ontvangen. De miskramen gemeld bij het Meldpunt Vaccinatie traden op binnen 4 weken na de tweede prik.

De Hoge Gezondheidsraad in België adviseerde in december 2020 negatief over vaccinatie bij zwangere vrouwen.

“Gezien het gebrek aan specifieke gegevens en naar aanleiding van de meest recente
aanbevelingen van zowel het EMA als het JCVI (Joint Committee on Vaccination and
Immunisation – UK), beveelt de HGR momenteel geen systematische vaccinatie aan van
zwangere vrouwen, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (het besluit
om te vaccineren wordt genomen na overleg met de behandelende arts)”.
(Bron)

Aan moeders die borstvoeding geven adviseert de Hoge Gezondheidsraad:

Uit voorzorg beveelt de HGR echter aan om de vaccinatie uit te stellen tot de stopzetting van de
borstvoeding, tenzij de risico-batenverhouding gunstig is voor deze vaccinatie (dit na overleg
met de behandelende arts)”.
(Bron)

Het Vears (Vaccine Adverse Event Reporting System), het instituut in de VS dat bijwerkingen van de vaccins registreert, rapporteerde op 24 september 2021 het volgende:

“Patiënt ontving op 17 maart 2021 de tweede dosis Pfizer-vaccin terwijl zij aan het werk was. Op 18 maart 2021 kreeg haar 5 maanden oude baby die borstvoeding kreeg uitslag en binnen 24 uur was ze ontroostbaar, weigerde te eten en kreeg koorts. Patiënt bracht baby naar lokale ER waar beoordelingen werden uitgevoerd, bloedanalyse onthulde verhoogde leverenzymen. Baby werd opgenomen in het ziekenhuis, maar bleef achteruitgaan en stierf. Diagnose van TTP. Geen bekende allergieën. Geen nieuwe blootstellingen afgezien van de vaccinatie van de moeder de vorige dag”. (Bron)

Op 23 september 2021 schrijft het RIVM in Nederland:

Zwangere vrouwen krijgen het advies om zich te  laten vaccineren tegen het coronavirus met de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna. Dat geldt voor alle zwangere vrouwen: vrouwen met onderliggende ziekten (zoals diabetes of hart- en longziekten) en ook voor gezonde zwangere vrouwen. Als je zwanger bent heb je namelijk meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19, en kunnen complicaties optreden. Vaccinatie is veilig en effectief, ook in de zwangerschap“. (Bron)

Over vaccineren tijdens de borstvoeding schrijft het RIVM:

Ook vrouwen die borstvoeding geven kunnen zich laten vaccineren. Het is niet aannemelijk dat het vaccin in de borstvoeding terecht kom“. (Bron)

De BPOC2020 concludeert dat er geen afdoende onderzoek is gedaan naar de risico’s van het vaccineren van zwangere vrouwen, en het vaccineren in de periode van het geven van borstvoeding.

Dat het RIVM schrijft dat het niet aannemelijk is dat het vaccin in de borstvoeding terecht komt typeert de commissie als onwetenschappelijk en verontrustend. Het RIVM maakt voorts niet duidelijk waar deze aanname op gefundeerd is.

De BPOC2020 zal het RIVM om opheldering vragen, en roept het RIVM op haar adviezen onmiddelijk te wijzigen in een negatief advies voor vaccinatie van zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.