Een vervolgstudie van een peer reviewed meta-analyse die John P. A. Ioannidis aan de Amerikaanse Stanford University uitvoerde toonde in april 2021 aan dat de waarschijnlijkheid om te sterven aan de Covid-19-ziekte wereldwijd gemiddeld 0,15 %

Lees hier de studie.

Half september 2020 bedroeg dit infectie-sterftecijfer [IFR] nog 0,23 %. Ioannidis gebruikte geen statistieken van als Covid-19 geregistreerde sterfgevallen, maar baseerde zich op serologisch onderzoek.

Lees hier het serologisch onderzoek.

Begeleidende teksten: Willem Van den Panhuysen, Vrije Unisversiteit Brussel, DeWereldMorgen.be