Bijgaand treft u een studie aan, gepubliceerd in het New England Journal of Medicine, waaruit zou blijken dat bij 12,6% van de gevaccineerde vrouwen een ‘spontane abortus’ optrad na vaccinatie.

De klacht van Dr. Hong Sun is dat men de spontane abortus ratio bepaalt door de gehele groep zwangere vrouwen als populatie te nemen en dan komt men op 12,6%. Echter, om te spreken van spontane abortus mag men enkel de vrouwen nemen die voor 20-weken gevaccineerd zijn en tot hun 20-weken een spontane abortus ervaarden. De populatie moet dus verkleint worden naar deze groep. Dan kom je op een percentage van 82,6% zwangerschapsverlies.

Dr. Hong Sun stelt:

Zoals vermeld in het artikel, kregen van de 827 deelnemers met een voltooide zwangerschap 700 hun eerste in aanmerking komende vaccindosis in de derde trimester. Deze deelnemers moeten worden uitgesloten uit de berekening omdat ze week 20 gepasseerd waren toen ze de vaccinatie kregen. Het risico op spontane abortus moet zijn:


bepaald op basis van de groep deelnemers die de vaccinatie voor week 20 heeft gekregen en
werden gevolgd tot en met week 20 .

Dr. Hong Sun PhD, Dedalus Healthcare, Antwerpen, België, diende hierover een klacht in bij het NEJM.

Lees hier de studie.

Lees hier de klacht.