Coronapaspoort

De regering is met de invoering van het coronapaspoort een gevaarlijke grens over gegaan. Dit is louter bedoeld om de vaccinatiegraad te verhogen. Hoewel de commissie niet is opgericht om rechtszaken te voeren, zullen we de zaak om schorsing van de vaccinaties voeren....

Gesprek BPOC2020 – Lareb

Vandaag heeft de commissie een bezoek gebracht aan het Lareb, samen met twee deskundigen. Met twee artsen van het Lareb zijn de zorgen van de commissie besproken. Voorafgaand aan het gesprek heeft de commissie vertrouwelijkheid over de exacte inhoud van het gesprek...

Bezoek aan Lareb op 9 september

Op uitnodiging van mevrouw Agnes Kant, directrice van het Lareb, brengt de BPOC2020 op donderdag 9 september een bezoek aan het Lareb. De BPOC2020 zal de meldingen die zij bij haar Meldpunt Vaccinatie heeft ontvangen met deskundigen van het Lareb bespreken. Aanleiding...

24 augustus

Bespreking ten kantore van de advocaat in aanwezigheid van de immunologe om de dagvaarding te bespreken. Besloten is om enkele tientallen meldingen bij de dagvaarding te voegen om de rechter inzage te geven in de ernst van de gezondheidsschade en het aantal...

18 augustus

De website meldpuntvaccinatie.nl is online geplaatst. Via de website kan ieder melding doen van overlijdensgevallen en gezondheidsschade na vaccinatie. De website is opgericht om de meldingen administratief beter te kunnen verwerken dan via het al langer bestaande...