Naar aanleiding van recente ontwikkelingen heeft de commissie besloten het volledige verhaal met betrekking tot het dossier politieverhoren naar buiten te brengen. Bepaalde partijen hebben ons helaas geen andere keuze gelaten.

Aanvankelijk zou de commissie afgelopen zomer naar buiten treden met de agenten achter de politieverklaringen. Wij hebben destijds een aanbod gekregen van Flavio Pasquino, bekend van BLCKBX.tv, om het evenement te laten plaatsvinden in een door hem geregelde accommodatie. Wij zijn daar in eerste instantie op in gegaan en begonnen met het plannen van het evenement. Dhr. Pasquino besloot echter dat de gehele uitzending onder de vlag van BLCKBX moest plaatsvinden. Zoals eenieder die ons al langer volgt wel weet, is het niet de modus operandi van de commissie om dergelijke samenwerkingen aan te gaan met andere partijen. Ook de agenten voelden er niets voor om het evenement onder de vlag van een hen onbekend kanaal te laten plaatsvinden. Om deze reden hebben wij dhr. Pasquino bedankt, maar zijn aanbod afgeslagen.

Kort hierna kregen wij een soortgelijk aanbod van dhr. Tom Zwitser, bekend van Blue Tiger. Het is hierbij zeer relevant om op te merken dat dhr. Zwitser op de hoogte was van de reden waarom de commissie het aanbod van dhr. Pasquino had afgeslagen, namelijk het feit dat wij onze onafhankelijkheid als zeer waardevol beschouwen en deze onder geen enkele voorwaarde willen opgeven. Dhr. Zwitser gaf echter aan dat dit geen probleem was en dat de commissie met de agenten terecht kon in een nieuwe studio die hij aan het inrichten was. Wij zijn daarmee akkoord gegaan en hebben samen met dhr. Zwitser een datum geprikt. Toen wij echter, vier dagen voordat het evenement zou plaatsvinden, ons draaiboek aan hem deden toekomen, ontvingen wij tot onze verbijstering een telefoontje van dhr. Zwitser met de mededeling dat het evenement een zogenoemde Blue Tiger-uitzending diende te worden en dat hij het geheel zou presenteren. Dit was zeer nadrukkelijk niet de afspraak. Ook ging dit wederom regelrecht in tegen de wensen van de agenten, van wie velen niet of niet geheel tegen het overheidsbeleid zijn. Zij voelden zich dan ook niet comfortabel bij een uitzending onder een andere vlag dan die van de BPOC2020 zelf.
Wij hebben dhr. Zwitser kenbaar gemaakt dat wij niet aan deze voorwaarden konden of wilden voldoen. Ook hebben wij onze verbazing uitgesproken over het feit dat hij ons hier zo kort van tevoren mee confronteerde. Dhr. Zwitser wist immers dat de commissie niet bereid is om onder de vlag van een andere organisatie te werken.


Hierop deelde dhr. Zwitser ons mede dat de commissie onder haar eigen vlag gebruik kon maken van de studio tegen betaling van 8000 – 10.000 euro. Dit vonden wij uiteraard een volledig absurd bedrag en geen goede besteding van het geld van onze donateurs, waar wij niet lichtjes mee om willen springen. Dhr. Zwitser verkeerde in de veronderstelling dat de commissie, in het licht van de toenemende druk op het dossier politieverhoren, het evenement geen tweede keer zou durven afblazen. Hier heeft hij echter een fout gemaakt.

Nadat het evenement voor de tweede keer niet was doorgegaan, heeft de commissie lange tijd moeten zoeken naar een zaal die geschikt was. Dit was problematisch, niet in de laatste plaats vanwege de controversiële aard van het evenement. Hierdoor heeft er enige tijd geen ontwikkeling plaatsgevonden omtrent het dossier politieverhoren, iets waar de tegenstanders van de commissie uiteraard gretig op in gingen. Waar wij echter niet op voorbereid waren, was het feit dat ook partijen met wie wij in het verleden een goede samenwerking hadden en waarvan wij dachten dat ze enigszins te vertrouwen waren, het nodig zouden vinden om de commissie een mes in de rug te steken.
Het zal niemand ontgaan zijn dat dhr. Zwitser inmiddels een zogenaamde “disclaimer” op zijn website heeft geplaatst waarin hij aangeeft de validiteit van de politieverhoren in twijfel te trekken. Hierin schrijft hij ook dat de commissie meerdere aanbiedingen heeft gehad om het evenement te laten plaatsvinden. De commissie is van mening dat het sympathiek zou zijn geweest als hij ook het feit had vermeld dat hij de zaak in een van deze gevallen zelf heeft opgeblazen en een poging heeft gedaan een substantieel bedrag van ons te incasseren. Dit stak ons nadrukkelijk, omdat de commissie er regelmatig van wordt beschuldigd op oneigenlijke manieren om te gaan met het geld van onze donateurs.

Tot slot is de commissie op vrijdag 22 oktober jl. op uitnodiging van dhr. Max von Kreyfelt te gast geweest bij Café Weltschmerz. Dhr. Von Kreyfelt wilde ons graag spreken over de ophef die was ontstaan omtrent de politieverhoren. Tijdens de opname van dit interview gaf dhr. Von Kreyfelt aan teleurgesteld te zijn in andere partijen, met name dhr. Zwitser. Hij riep dhr. Zwitser zelfs op om dergelijke dingen (het plaatsen van de disclaimer) niet te doen. Hij herhaalde de volgende dag zijn afkeuring t.a.v. dhr. Zwitser in een Whatsapp-bericht aan de commissie.

Aanvankelijk was de commissie positief over dit interview. Echter, de volgende dag ontvingen wij bericht van dhr. Von Kreyfelt waarin hij eiste contact te mogen hebben met onze notaris om te kunnen verifiëren dat de verklaringen op waarheid berusten. Wij hebben dhr. Von Kreyfelt, net als dhr. Pasquino en dhr. Zwitser voor hem, medegedeeld dat wij geen samenwerkingen aangaan met andere partijen en dat de notaris bij wie de verklaringen in bewaring liggen zijn anonimiteit niet wil prijsgeven. Het interview is vervolgens nooit online gezet.

Op 26 oktober 2021 kwam ons het verbijsterende bericht ter ore dat de drie bovengenoemde heren voornemens zijn om gezamenlijk in het openbaar te verklaren dat de BPOC2020 niet zou deugen, vanwege het “ontbreken” van de verklaringen. Dit verbaasde ons om verscheidene redenen. De commissie heeft deze drie partijen namelijk vanaf het eerste begin duidelijk gemaakt dat de anonimiteit van de notaris niet zou worden opgeheven en dat zijn identiteit alleen eventueel bekend zou worden gemaakt aan Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Ook vinden wij het niet correct dat zowel dhr. Pasquino als dhr. Zwitser  hun eigen aandeel in het afblazen van het evenement verzwijgen.


De drie heren hebben eveneens contact opgenomen met twee leden van onze Raad van Advies en hen onder druk gezet afstand te nemen van de commissie. Deze twee heren hebben dit “verzoek” (een te vriendelijk woord) niet ingewilligd.
De commissie heeft lang gezwegen over de toedracht, omdat wij de betrokkenen zogezegd niet onder de bus wilden gooien en onze professionaliteit wilden bewaren. De heren hebben ons nu echter geen andere keuze gelaten.

De verdachtmakingen van bovenstaande personen werpen wij verre van ons.

Inmiddels heeft de commissie een zaal gevonden om het evenement alsnog te laten plaatsvinden. Dit zal gebeuren op 27 november 2021. Op deze datum zal de identiteit van alle tachtig agenten bekend worden gemaakt, ook in het geval zij niet allen fysiek aanwezig kunnen zijn.

De commissie heeft sinds haar oprichting gestaan voor haar onafhankelijkheid. Dit omdat wij geloven dat we voorzichtigheid moeten betrachten met betrekking tot samenwerkingen met andere partijen. Het zal de lezer uit het bovenstaande duidelijk worden dat enig wantrouwen, ook naar partijen die ogenschijnlijk dezelfde of vergelijkbare doelen nastreven, niet onverstandig is.
Als gevolg van deze bijzonder onfortuinlijke ervaringen zal de commissie ook volledig stoppen met het geven van interviews, ook aan alternatieve media. Alles wat de commissie doet, doet zij onder haar eigen vlag en vanuit haar eigen motivatie en principes.

Pieter Kuit & Jade Kuit