Persbericht 10 augustus 2021

Naar aanleiding van onze sommatie aan het ministerie van VWS om alsnog in persoon op het ministerie te kunnen mogen praten, heeft het ministerie van VWS laten vallen dat de bijeenkomst digitaal moet zijn en ons alsnog uitgenodigd om fysiek in persoon op het ministerie te komen praten over de schorsing van de vaccinaties. We houden u van het verdere verloop van deze bespreking op de hoogte. De bespreking zal morgenochtend 11 augustus om 11 uur plaatsvinden in Den Haag op het ministerie van VWS.