Persbericht 11 augustus 2021

 

Vandaag heeft de BPOC2020 op uitnodiging van het ministerie van VWS een gesprek gehad op het ministerie van VWS in Den Haag met de directeur COVID-19 vaccinaties, de heer Victor Sannes en een vertegenwoordiging van de juridische afdeling van het ministerie van VWS.

In dit gesprek hebben wij de meldingen overlegd die wij hebben binnengekregen op het meldpunt vaccinatie van de Stichting BPOC2020, te weten meer dan twaalfhonderd overlijdensgevallen opgetreden kort na vaccinatie en meer dan elfhonderd gezondheidsklachten opgetreden kort na vaccinatie.

We hebben het ministerie gevraagd de vaccinatiecampagne te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties.

Het ministerie was daar niet toe bereid.

Wij zien dan ook geen andere weg dan het ministerie in kort geding te dagvaarden en de rechter te vragen het ministerie op te dragen de vaccinaties te schorsen, zodat er onderzoek kan worden gedaan of er een causaal verband is tussen de meldingen en de vaccinaties. Aansluitend zullen wij in een bodemprocedure aan de rechter een onderzoeksrapport presenteren dat door deskundigen op dit moment wordt opgesteld en waarin een conclusie wordt getrokken over het al dan niet causale verband tussen de meldingen en de vaccinaties. Uiteraard hopen wij dat het causale verband er niet is. De signalen wijzen echter een andere kant op. Wij houden u op de hoogte van het verloop van de rechtszaak.

Wanneer onderstaande video slecht laadt, klik dan hier.