Persbericht 9 augustus 2021 – sommatie persoonlijke ontmoeting met minister de Jonge

Vandaag ontvingen wij bericht van het ministerie van VWS dat wij a.s. woensdag 11 augustus  in een conference-call kunnen spreken met de Directeur COVID-19-vaccinaties dhr. Victor Sannes. Dit is voor de BPOC2020 onaanvaardbaar.

Wij hebben de minister tot vanmiddag, maandag 9 augustus 2021 om 1600 uur, de tijd gegeven om ons alsnog voor een persoonlijke ontmoeting op woensdag 11 augustus uit te nodigen, bij gebreke waarvan wij een gerechtelijke procedure zullen starten en de meldingen van gezondheidsschade en overlijden geanonimiseerd openbaar zullen maken. Uiteraard zullen wij aan het ministerie aantonen dat het hier echte meldingen betreft.