Protocol van verhoor

1. Getuigen moeten vanuit hun beroep en/of deskundigheid iets bij te dragen hebben aan het onderzoek

2. De overheid heeft het recht om ook getuigen aan te dragen.

3. De verhoren zijn live te volgen via een livestream.

4. De verklaringen zullen worden vastgelegd in een verslag dat door de getuige zal worden ondertekend ten bewijze van zijn/haar instemming met de weergave.

5. Bij de selectie van de getuigen streven wij naar diversiteit; ook getuigen die kunnen verklaren dat zij het overheidsbeleid ondersteunen, dienen desgewenst ruimte te krijgen om te worden gehoord.

De Commissie