Geweigerde uitnodigingen

Onderstaand treft u alle personen aan die de uitnodiging van de Commisssie hebben geweigerd.

De commissie zal op elke weigering reageren. De reacties van de commissie worden hier gepubliceerd.

Bij het uitblijven van een reactie van de genodigden, zal een herhaalde uitnodiging verstuurd worden. Deze zal hier  geplaatst worden.

*

Reactie d.d. 29 oktober 2020 – 16:32 uur per email:

Geachte heer Kuit,

Uw e-mail van 6 oktober 2020 heb ik in goede orde ontvangen. Ik kan u antwoorden dat de minister-president niet op uw uitnodiging in zal gaan. Daarnaast kan ik u wijzen op het zogenoemde ‘Lessons Learned’ traject. Een traject waarin de Rijksoverheid samen met meer dan 100 deskundigen met een diversiteit aan expertise terugkeek op en leerde van de aanpak van het coronavirus.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

mw. E.M.H.J. van Overveld

Hoofd Communicatie Algemeen Regeringsbeleid

Reactie Drs. P. Kuit – BPOC 2020:

Beste mevrouw van Overveld,

Dank voor uw reactie.

U wijst mij op het Lessons Learned traject.

Blijkbaaar hebben de Minister-President en het kabinet geen lessen geleerd: er wordt onverkort door gegaan met het ernstig en ons inziens nodeloos schaden van de economie en de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de Nederlandse burgers.

Blijkbaar voelt dhr. Rutte zich niet geroepen om behoorlijk verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

De BPOC2020 onderzoekt daarom dit beleid, en zal misstanden in de openbaarheid brengen. Tevens zullen eventueel geconstateerde bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke overtredingen geopenbaard worden, en voor vervolging worden aangedragen.

De weigering van dhr. Rutte om in een commissie voor en door burgers verantwoording af te leggen, sterkt de commissie in haar overtuiging dat haar werk noodzakelijk is.

Een vriendelijke groet,
Drs. P. Kuit
BPOC2020

Reactie d.d. 9 oktober 2020 – 22:02 uur per email:

Geachte Heer Kuit,

 Ik zal geen gebruik van uw uitnodiging maken.

 Hoogachtend,

Károly Illy

Reactie Drs. P. Kuit – BPOC 2020:

Beste heer Illy,

Dank voor uw bericht.

Door geen gebruik van de uitnodiging te maken maakt u helaas geen gebruik van de kans om de kinderen én ouders die de gevolgen van o.a. het mondkapjesbeleid op scholen moeten ondergaan, uit te leggen wat de onderbouwing van dat door u als lid van het OMT (Outbreak Management Team) aan de regering geadviseerde beleid is.

Mocht u in de toekomst toch nog op de uitnodiging in willen gaan, dan vernemen wij dat graag.

Een vriendelijke groet,

Drs. P. Kuit

BPOC 2020

Herhaalde uitnodiging aan Thierry Baudet:

Geachte heer Baudet (Beste Thierry),

Onlangs heb ik je uitgenodigd gehoord te worden door de commissie.

In de kamer ben je actief in het oppositie voeren tegen het beleid van het kabinet.

Op 7 oktober verklaarde je o.a. het volgende op Twitter:

Vandaag bespreekt de Kamer de omstreden #spoedwet van Rutte/De Jonge. Forum voor Democratie is mordicus tegen! We doen wat we kunnen om deze dramatische wet tegen te houden en onze vrijheden te beschermen.
@WybrenvanHaga voert namens #FVD het woord in de plenaire zaal!

Dat is een loffelijk streven, willen voorkomen dat het parlement buitenspel gezet wordt.

Het is naar mening van de commissie echter in strijd met het tot nu toe uitblijven van jouw toezegging voor de commissie hetzelfde te verklaren als je in de Tweede Kamer doet.

Verklaren in de commissie brengt je dichter bij de burger. Daarmee laat je zien dat je staat voor wat je zegt.

Door deel te nemen als getuige – deskundige oefen je invloed uit op het eindrapport van de commissie. Een rapport waar kabinet en Kamer niet

zomaar omheen zullen kunnen. Meer dan 40 deskundigen zullen hun onderbouwde mening op het beleid laten horen. En de lijst is groeiende.

Naar mening van de commissie zouden de andere deelnemers echter geen rol moeten spelen bij jouw afweging of je door de commissie gehoord wilt worden.

Het enige wat ontbreekt is de volksvertegenwoordiging. Kabinet én oppositie.

Samen met Wybren van Haga ben je de enige die in woord tegenstand biedt. Maar op het moment dat je de kans krijgt te verklaren voor een commissie die opgericht is door bezorgde burgers, die het werk doen wat de Tweede Kamer zou moeten doen (dus ook jouw werk), namelijk een onderzoek instellen naar het beleid van het kabinet, blijft het stil van jouw kant.

Met een verklaring voor een commissie ingesteld door de burgers die jij zegt te vertegenwoordigen, laat je zien dicht bij die burgers te staan, die even bezorgd zijn over het beleid als jij zegt te zijn.

Tevens kan je meewerken aan het de-polariseren van de politiek. Immers, de bezorgde burgers komen uit de volledige (politieke) breedte van de samenleving.

De commissie nodigt je daarom nogmaals nadrukkelijk uit.

Om maximale transparantie te betrachten, zal deze uitnodiging op de website geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,

Pedro Kuit

BPOC2020

0687471787

 Reactie d.d. 6 oktober 2020 – 16:38 uur per email:

Beste Pedro,

Bedankt voor de uitnodiging, maar ik maak hier nu geen gebruik van.

Vriendelijke groet,

Wybren van Haga

ir W.R. van Haga

Antwoord van de commissie d.d. 8 oktober 2020 – 17:58 uur:

Beste Wybren,

Naar aanleiding van je besluit om niet gehoord te willen worden door de commissie het volgende:

In de kamer ben je actief in het oppositie voeren tegen het beleid van het kabinet.

Op 7 oktober verklaarde je o.a. het volgende op Twitter:

De corona spoedwet is onnodig, onwenselijk, disproportioneel en te ruim geformuleerd. De zaak lijkt al beklonken maar samen met
@thierrybaudet heb ik een amendement ingediend om te voorkomen dat het parlement buitenspel gezet wordt.

Dat is een loffelijk streven, willen voorkomen dat het parlement buitenspel gezet wordt.

Het is naar mening van de commissie echter in strijd met je weigering voor de commissie hetzelfde te verklaren als je in de Tweede Kamer doet.

Verklaren in de commissie brengt je dichter bij de burger. Daarmee laat je zien dat je staat voor war je zegt.

Door deel te nemen als getuige – deskundige oefen je invloed uit op het eindrapport van de commissie. Een rapport waar kabinet en Kamer niet

zomaar omheen zullen kunnen. Meer dan 40 deskundigen zullen hun onderbouwde mening op het beleid laten horen. En de lijst is groeiende.

Naar mening van de commissie zouden de andere deelnemers echter geen rol moeten spelen bij jouw afweging of je door de commissie gehoord wilt worden.

Het enige wat ontbreekt is de volksvertegenwoordiging. Kabinet én oppositie.

Samen met Thierry ben je de enige die in woord tegenstand biedt. Maar op het moment dat je de kans krijgt te verklaren voor een commissie die opgericht is door bezorgde burgers, die het werk doen wat de Tweede Kamer zou moeten doen (dus ook jouw werk), namelijk een onderzoek instellen naar het beleid van het kabinet, trek je je terug met een beroep op de ‘marketingmachine van D66’, zoals je telefonisch aan mij hebt laten weten.

Dat klinkt alsof je bevreesd bent voor reputatieschade.  Juist als oppositie zou je je daar niets aan gelegen moeten laten liggen.

Met een verklaring voor een commissie ingesteld door de burgers die jij zegt te vertegenwoordigen, laat je zien dicht bij die burgers te staan, die even bezorgd zijn over het beleid als jij zegt te zijn.

Tevens kan je meewerken aan het de-polariseren van de politiek. Immers, de bezorgde burgers komen uit de volledige (politieke) breedte van de samenleving.

De commissie nodigt je daarom nogmaals nadrukkelijk uit.

Om maximale transparantie te betrachten, zal deze uitnodiging op de website geplaatst worden.

Met vriendelijke groet,

Pedro Kuit

BPOC2020

0687471787

Reactie d.d. 5 oktober 2020 – 16:28 uur per email:

Beste Pedro,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie.
Er is al een lessons learned onderzoek gepubliceerd in september en er loopt een onderzoek door de onderzoeksraad.
Mocht het nodig zijn, hebben we nog het parlementair onderzoek of een parlemaentaire enquete.
Dank evenwel voor uw aanbod.

Met vriendelijke groet,
Rita Bakker
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Reactie d.d. 5 oktober 2020 – 13:46 uur per email:

Geachte heer Kuit,

 Hartelijk dank voor uw e-mail/uitnodiging aan de heer Jetten.

Gezien de overvolle agenda van zijn kant is het helaas niet mogelijk om op deze uitnodiging in te gaan.

Ik vertrouw op uw begrip hiervoor.

 Met vriendelijke groet,

Zulmira Roeling

Secretaresse Rob Jetten

Reactie d.d. 5 oktober 2020 – 12:45 uur per email:

Dank voor de uitnodiging, maar Kees van der Staaij kan er niet aan deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Janie de Jong

secretaresse

Reactie d.d. 5 oktober 2020  – 10:56 uur per email:

Geachte heer Kuit,

Hartelijk dank voor uw verzoek aan dhr. Voordewind.
Maar helaas moet dhr. Voordewind keuzes maken in wat hij wel of niet kan doen. Als gevolg daarvan heeft hij besloten uw uitnodiging niet aan te nemen.

Wel zouden we graag via de e-mail informatie over dit onderwerp van u ontvangen, zodat hij dit kan betrekken bij de bepaling van een standpunt.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing.

Met vriendelijke groet,

Christina Wartanyan

Reactie d.d. 5 oktober 2020 – 9:45 uur per email:

Geachte heer,

Dank voor onderstaande uitnodiging, waar ik geen gehoor aan geef.

Met vriendelijke groet,
Klaas Dijkhoff.

Reactie d.d. 4 oktober 2020 – 21:56 uur per email:

Dank voor de uitnodiging maar daar werk ik niet aan mee.