Verhoren

Wie worden er als getuige-deskundigen gehoord?

Voor verhoor als getuige-deskundige komt in aanmerking iedereen die op grond van zijn/haar eigen specifieke (vak)kennis als deskundige iets kan verklaren omtrent het overheidsbeleid met betrekking tot de corona-crisis. Mensen die willen komen verklaren, kunnen zich melden bij de Commissie BPOC2020. Die beoordeelt of de betrokkene met zijn/haar verklaring kan bijdragen aan het onderzoek. 

 De verhoren verlopen als volgt:

De verhoorder vraagt de (getuige-)deskundige om zijn/haar verhaal te vertellen. Wat de deskundige vertelt, moet begrijpelijk zijn voor leken. De taak van de verhoorder is dus om er voor te zorgen dat het verhaal van de deskundige, wordt omgezet in een begrijpelijk verhaal. Dat doet de verhoorder door het stellen van vragen, net zolang totdat het verhaal voor leken begrijpelijk is. Gebruikt de deskundige vaktermen, dan zorgt de verhoorder ervoor dat die worden uitgelegd. De ondervrager zorgt er voor dat het verhoor leidt tot een vloeiend en logisch opgebouwd verhaal.

De taak van de ondervrager is daarnaast om ervoor te zorgen dat alleen wordt verklaard over feiten die de deskundige vanuit zijn eigen deskundigheid kent. Daar zit wel enige ruimte in. Wanneer (een deel van ) de verklaring niet tot de specifieke deskundigheid en/of vakkennis van de getuige behoort, wordt dat in de uiteindelijke verklaring opgenomen als opmerking.

Waarom ook een schriftelijke verklaring?

Er zullen tientallen deskundigen gaan worden gehoord. Wie van al de verklaringen wil kennisnemen, zal dagenlang filmopnamen moeten bekijken.

Wanneer de verhoren in schriftelijke vorm gaan worden aangeboden, zal het kennisnemen daarvan veel minder tijd vergen.

 

Bronnen

Binnen de BPOC2020 is slechts plaats voor feitelijkheden. De BPOC2020 distantieert zich nadrukkelijk van niet wetenschappelijk bewezen theorieën.

Getuigen-deskundigen zoals artsen, virologen immunologen etc. die een wetenschappelijke verklaring afleggen voor de commissie, dienen hun verklaring met wetenschappelijke bronnen te ondersteunen. De bronnen worden bij de verklaring gevoegd en zijn op aanvraag bij de commissie verkrijgbaar.

Voor niet onderbouwde wetenschappelijke verklaringen is binnen de commissie geen plaats.

Indien een getuige-deskundige relevante bronnen niet tijdens het verhoor beschikbaar heeft, zal de commissie de getuige-deskundige verzoeken deze bronnen op zeer korte termijn aan de commissie beschikbaar te stellen, bij gebreke waarvan de verklaring van de getuige-deskundige van de website van de BPOC2020 verwijderd zal worden.

Indien de bronnen naderhand beschikbaar komen, zal de verklaring worden herplaatst.

Wie is de verhoorder?

Ds. P. (Pieter) Kuit

Pieter Kuit is oprichter en voorzitter van de BPOC2020, en zal de getuigen horen.

Archief getuigen-deskundigen

Hier kunt u alle afgenomen verhoren terugvinden om af te spelen of om te downloaden. Het archief is gesorteerd per categorie, maand, jaar, datum en getuige-deskundige. Ieder afgenomen verhoor wordt na afloop aan de bijbehorende categorie toegevoegd. Selecteer hieronder welke verhoren u wilt bekijken.