Politieverhoren

Sinds december 2020 doet de BPOC2020 onderzoek naar het politiegeweld in Nederland.

Speciaal rapport politieverhoren

Met het toenemen van het aantal demonstraties tegen de coronaregels, en de aanscherping van de maatregelen, neemt ook het politiegeweld tegen demonstranten en overtreders van de maatregelen hand over hand toe.

De BPOC2020 heeft besloten een apart onderzoek in te stellen naar de proportionaliteit van het geweld, en de sfeer en cultuur binnen het politiekorps. 

Voor dit onderzoek zijn inmiddels 56 politiefunctionarissen gehoord, waarvan u  hier elke dag een nieuwe letterlijke (!) transcriptie aantreft. Om veiligheidsredenen worden de beelden van de verhoren nog niet vrijgegeven.

De beelden van de verhoren zijn in bewaring gegeven bij een notaris die kan verklaren dat de transcripties op waarheid berusten. Dit in geval er in de toekomst een onafhankelijk en voor de betrokken functionarissen veilig onderzoek zal plaatsvinden. Van het onderzoek naar het politiegeweld en de cultuur binnen het politiekorps zal een apart rapport verschijnen.

De volgende vragen worden binnen het onderzoek gesteld:

  • Is het toegepaste geweld proportioneel?
  • Wat zijn de redenen van het escaleren van het geweld tijdens demonstraties?
  • Wat zijn de redenen van het escaleren van geweld tijdens het aanspreken door politieagenten van burgers die de maatregelen overtreden?
  • Is er voor politieagenten en ME-ers ruimte binnen het korps om hun mening over het optreden van de politie te uiten, vooral wanneer die mening kritisch is t.a.v. het optreden van de politie en t.av. de door de overheid ingestelde maatregelen?
  • Kunnen politieagenten en ME-ers op een veilige wijze terecht bij vertrouwenspersonen binnen het korps?
  • Hoe is de verhouding tussen collega’s binnen het korps?
  • Hoe is de verhouding tussen politieagenten en de politieleiding?
  • Voelen politieagenten zich vrij te weigeren geweld toe te passen tegen vreedzame burgers en demonstranten?
  • Is het geweld bewust beleid van de politieleiding c.q. de driehoek?

Transcripties van alle politieverhoren

Politieverhoor 14
Politieverhoor 62
Politieverhoor 75
Politieverhoor 76
Politieverhoor 77
Politieverhoor 78
Politieverhoor 79
Politieverhoor 80